Naisen virtsankarkailu

Virtsankarkailu on naisilla yleinen, mutta turhaan salailtu vaiva. Mikäli oireet haittaavat päivittäistä elämää ja huonontavat elämänlaatua, on aiheellista hakeutua hoitoon esim. gynekologin tai lantionpohjan toimintahäiriöihin erikoistuneen fysioterapeutin vastaanotolle.

Lantionpohjan lihasten säännöllinen vahvistaminen jumpan avulla ennaltaehkäisee ja usein myös vähentää virtsankarkailua. Mikäli omatoiminen jumppa ei auta, virtsankarkailun hoitoon löytyy myös muita tehokkaita hoitokeinoja.

Virtsankarkailu on tavallinen oire, josta kärsii satunnaisesti jopa puolet naisista. Virtsankarkailu lisääntyy iän myötä ja erityisesti vaihdevuosien jälkeen estrogeenin vähenemisen ja sen aiheuttaman limakalvojen kuivumisen takia. 20-40 vuotiaista naisista
virtsankarkailusta kärsii 7 %, 40-60-vuotiaista naisista 20 % ja 60-80 vuotiaista naisista joka kolmas.

Virtsankarkailulle altistavia tekijöitä ovat mm. ikä, synnytysten määrä, ylipaino, sidekudoksen heikkous, fyysisesti raskas työ, krooninen yskä ja tupakointi.

Virtsankarkailun neljä eri tyyppiä

Virtsankarkailu jaetaan neljään eri tyyppiin riippuen siitä, missä yhteydessä virtsaa karkaa.

Ponnistusvirtsankarkailussa virtsa karkaa ponnistamiseen esim. yskäisy, nauru, hyppiminen, juokseminen, nostoliike liittyen ilman ennakoivaa virtsaamispakkotunnetta. Tässä muodossa lantionpohjan lihakset ja sidekudos ”pettää” ja ponnistamisen yhteydessä vatsaontelon sisäinen paine nousee korkeammaksi kuin virtsaputken paine ja virtsaa pääsee karkaamaan. Tällöin kerralla karkaavan virtsan määrä on usein melko pieni.

Pakkovirtsankarkailussa virtsan karkaamista edeltää voimakas, usein äkillinen virtsahädän tunne. Sen taustalla on krooninen rakkoärsytys esim. runsas juominen, toistuvat virtsatietulehdukset, gynekologiset leikkaukset, neurologiset sairaudet tai vaihdevuosien jälkeen esiintyvän estrogeenin vähyyden aiheuttama limakalvojen kuivuminen. Jopa 80 % oireen syy on tuntematon.

Sekatyyppisessä virtsankarkailussa esiintyy sekä ponnistusvirtsankarkailua että pakkovirtsankarkailua.

Ylivuotovirtsankarkailulla tarkoitetaan tilannetta, missä virtsa ikään kuin valuu täyden rakon reunojen yli ja rakko ei tyhjene kunnolla. Oireen syynä voi olla rakon hermotukseen vaikuttavat krooniset sairaudet tai lantionpohjan laskeuma, jonka seurauksena virtsarakkoa ympäröivän detrusor-lihaksen ja lantionpohjan lihaksien supistusvoima ja toimintakyky on heikentynyt.

Lantionpohjan lihasjumppa

Tärkein ja naisten itse toteutettavissa oleva, helppo hoito virtsankarkailuun on lantionpohjan lihasten säännöllinen jumppaaminen 5 kertaa viikossa, muutaman minuutin kerrallaan. Tärkeää on tehdä monipuolisia harjoituksia ja harjoittaa sekä maksimivoimaa, kestovoimaa ja nopeusvoimaa.

Oikeanlaisen lihassupistuksen tuntee siitä, kun laittaa emättimeen kaksi sormea ja supistaa emättimen ympärillä olevia lihaksia sormien ympärille kuten virtsaa pidättäessä. Tällöin lantinpohjan lihakset ikäänkuin puristuvat sormien ympärille.

Maksimivoimaharjoituksessa supista peräaukko, emätin ja virtsaputki kuten pidättäisit virtsaa. Pidä maksimaalinen supistus 5-10 sekunnin ajan, rentouta lantionpohjaa 10 sekuntia supistusten välissä. Toista harjoitus 5 kertaa.

Kestovoimaharjoituksessa supista lantionpohja peräaukosta virtsaputkeen saakka kevyesti ja pidä kevyt supistus 20 sekuntia, rentouta lantionpohja supistusten välillä. Toista harjoitus 5 kertaa.

Nopeusvoimaharjoituksessa supista lantionpohjan lihakset mahdollisimman nopeasti ja voimakkaasti. Rentouta lantionpohja supistusten välissä. Toista 10 kertaa. Tätä harjoitusta voit kokeilla myös virtsatessa. Katkaise virtsasuihku lantionpohjaa supistamalla.

Lantionpohjaa on tärkeä treenata koko elämän ajan. Hyväkuntoinen lantionpohja tukee virtsaputkea, emätintä ja peräsuolta sekä ehkäisee laskeumien syntymistä. Lantionpohja toimii myös lanneselän tukena yhdessä syvien selkä- ja vatsalihasten sekä palleakaaren kanssa. Lantionpohjalla on myös tärkeä rooli seksuaalitoiminnoissa ja seksuaalisessa
nautinnossa.

Lue lisää lantionpohjan lihasharjoittelusta

Virtsankarkailun muu hoito

Mikäli lantionpohjan omatoimisella lihastreenillä ei saada riittävää apua, kannattaa hakeutua jatkotutkimuksiin gynekologin vastaanotolle tai lantionpohjan toimintahäiriöihin erikoistuneelle fysioterapeutille.

Lantionpohjan lihastreenamisen apuna voidaan käyttää apuvälineitä kuten geishakuulia, kuukuppia, virtsankarkailurengasta tai emättimeen laitettavaa elektrodia, joka auttaa löytämään lantionpohjan lihakset ja treenaamaan niitä oikealla tavalla.

Virtsankarkailun hoitoon on olemassa myös lääkkeitä. Lääkitys voidaan aloittaa gynekologin toimesta ja monet niistä on suunnattu pakkovirtsankarkailun hoitoon. Ponnistusvirtsankarkailun hoitoon on olemassa myös erilaisia virtsankarkailuleikkauksia, joista nauhaleikkaukset ovat yleisimmin käytössä. Leikkaus on hyvä vaihtoehto, mikäli muista hoidoista ei saada riittävää apua oireisiin.

Lue, miten kuukuppi voi auttaa virsankarkailussa


Lähteet:
Duodecim, Käypä Hoito, Virtsankarkailu naisilla
Lääkärikirja Duodecim, Virtsankarkailu naisella